Deere & Co. (DE)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(1 lis 2020)
2019
(3 lis 2019)
2018
(28 paź 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 3 828 000 7 191 000 6 152 000 3 176 000 3 203 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 977 000 725 000 634 000 580 000 481 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 58 502 000 51 566 000 45 794 000 49 717 000 47 782 100
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,08 0,15 0,15 0,08 0,08

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($3 828 000K + $977 000K) ÷ $58 502 000K
= 0,08


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Deere & Co.
DE
0,08
AGCO Corp.
AGCO
0,32
Lindsay Corporation
LNN
0,90
Titan International, Inc.
TWI
0,55