Deere & Co. (DE)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(29 paź 2023)
2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(1 lis 2020)
2019
(3 lis 2019)
Rotacja zapasów 4,65 4,19 4,32 4,77 4,48
Rotacja należności 5,87 5,88 7,27 6,40 5,80
Rotacja zobowiązań 10,94 9,13 9,88 12,39
Rotacja kapitału pracującego 9,91 7,23 5,25 5,24 37,86

Średnia liczba dni

2023
(29 paź 2023)
2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(1 lis 2020)
2019
(3 lis 2019)
Cykl zapasów dni 78,50 87,22 84,42 76,46 81,40
Cykl należności dni 62,13 62,13 50,21 57,04 62,88
Cykl zobowiązań dni 33,35 39,98 36,94 29,46

Długoterminowe

2023
(29 paź 2023)
2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(1 lis 2020)
2019
(3 lis 2019)
Rotacja aktywów trwałych 4,44 4,15 3,44 6,11 2,90
Rotacja aktywów razem 0,59 0,58 0,52 0,47 0,54