Deere & Co. (DE)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(1 lis 2020)
2019
(3 lis 2019)
2018
(28 paź 2018)
2017
(29 paź 2017)
Zysk (strata) netto 7 131 000 11 926 000 2 751 000 3 253 000 2 367 900 2 158 600
Amortyzacja 1 895 000 4 100 000 2 118 000 2 019 000 1 927 100 1 715 500
Zmiana stanu należności -3 163 000 6 558 000 -1 209 000 1 500 1 600 700 1 114 500
Zmiana stanu zapasów -5 067 000 8 563 000 -976 000 -173 900 2 244 800 563 600
Zmiana stanu gotówki -11 205 000 8 967 000 3 215 000 -54 200 -5 442 900 4 985 100
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4 699 000 15 452 000 7 483 000 3 412 000 1 820 300 2 199 800
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -3 788 000 -5 160 000 -2 656 000 -3 449 000 -2 950 100 -2 592 300
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -8 485 000 -11 500 000 -3 319 000 -3 924 000 -8 154 400 -1 644 300
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 826 000 -2 156 000 -980 000 509 000 876 400 4 286 500