B&G Foods, Inc (BGS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(30 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 41 094 45 442 33 690 52 182 11 315
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 41 747 37 550 38 151 43 619 25 449
Należności w tys. USD 151 003 158 043 149 565 148 696 152 842
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 262 418 271 534 244 287 245 652 216 908
Wskaźnik płynności szybkiej 0,89 0,89 0,91 1,00 0,87

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($41 094K + $41 747K + $151 003K) ÷ $262 418K
= 0,89


Analiza porównawcza

2023