B&G Foods, Inc (BGS)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Rotacja zapasów 2,66 3,02 2,71 3,37 2,40
Rotacja należności 13,75 13,23 10,86 11,11 10,54
Rotacja zobowiązań 12,47 11,74 11,11 9,65 9,85
Rotacja kapitału pracującego 3,48 4,00 3,73 5,19 2,43

Średnia liczba dni

2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Cykl zapasów dni 137,45 121,03 134,93 108,41 151,91
Cykl należności dni 26,55 27,58 33,60 32,86 34,61
Cykl zobowiązań dni 29,27 31,08 32,84 37,82 37,04

Długoterminowe

2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Rotacja aktywów trwałych 6,02 5,29 5,45 6,02 6,13
Rotacja aktywów razem 0,54 0,52 0,51 0,56 0,47