B&G Foods, Inc (BGS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 45 442 33 690 52 182 11 315 11 648
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 37 550 38 151 43 619 25 449 19 988
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 271 534 244 287 245 652 216 908 258 462
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,31 0,29 0,39 0,17 0,12

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($45 442K + $37 550K) ÷ $271 534K
= 0,31


Analiza porównawcza

2022