B&G Foods, Inc (BGS)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(30 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 062 310 2 163 000 2 056 260 1 967 910 1 660 410
Aktywa razem w tys. USD 3 463 290 3 841 610 3 828 540 3 767 570 3 227 590
Rotacja aktywów razem 0,60 0,56 0,54 0,52 0,51

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $2 062 310K ÷ $3 463 290K
= 0,60


Analiza porównawcza

2023