B&G Foods, Inc (BGS)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 163 000 2 056 260 1 967 910 1 660 410 1 700 760
Aktywa razem w tys. USD 3 841 610 3 828 540 3 767 570 3 227 590 3 054 800
Rotacja aktywów razem 0,56 0,54 0,52 0,51 0,56

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $2 163 000K ÷ $3 841 610K
= 0,56


Analiza porównawcza

2022