B&G Foods, Inc (BGS)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 018 820 834 456 737 301 661 793 586 096
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 271 534 244 287 245 652 216 908 258 462
Wskaźnik płynności bieżącej 3,75 3,42 3,00 3,05 2,27

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 018 820K ÷ $271 534K
= 3,75


Analiza porównawcza

2022