Autodesk Inc. (ADSK)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(31 sty 2023)
2023/Q3
(31 paź 2022)
2023/Q2
(31 lip 2022)
2023/Q1
(30 kwi 2022)
2022/Q4
(31 sty 2022)
2022/Q3
(31 paź 2021)
2022/Q2
(31 lip 2021)
2022/Q1
(30 kwi 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 072 000 1 804 000 1 525 000 1 585 000 1 764 100 1 792 100 924 900 923 200
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 308 000 342 000 370 000 389 000 283 600 282 400 263 300 256 100
Należności w tys. USD 961 000 642 000 434 000 384 000 716 100 580 300 357 800 326 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 000 000 3 811 000 3 642 000 3 801 000 4 009 400 3 281 500 3 087 400 3 130 100
Wskaźnik płynności szybkiej 0,84 0,73 0,64 0,62 0,69 0,81 0,50 0,48

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 072 000K + $308 000K + $961 000K) ÷ $4 000 000K
= 0,84


Analiza porównawcza

2023/Q4