Autodesk Inc. (ADSK)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 3 341 000 2 763 800 2 699 200 2 659 300 1 620 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 000 000 4 009 400 3 254 700 3 219 200 2 301 200
Wskaźnik płynności bieżącej 0,84 0,69 0,83 0,83 0,70

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $3 341 000K ÷ $4 000 000K
= 0,84


Analiza porównawcza

2023