Autodesk Inc. (ADSK)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
2018
(31 sty 2018)
Przychody ze sprzedaży 5 005 000 4 386 400 3 790 400 3 274 300 2 569 800 2 056 600
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 422 000 365 700 306 200 290 400 270 400 287 000
Zysk ze sprzedaży brutto 4 583 000 4 020 700 3 484 200 2 983 900 2 299 400 1 769 600
Koszty badań i rozwoju 1 219 000 1 114 800 932 500 851 100 725 000 755 500
Koszty ogólnego zarządu 2 277 000 2 194 800 1 854 200 1 715 900 1 524 000 1 392 500
Zysk operacyjny 989 000 617 600 629 100 343 500 16 900 -415 000
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 946 000 564 700 546 700 294 800 -42 700 -557 300
Podatek dochodowy 123 000 67 700 -661 500 80 300 38 100 9 600
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 823 000 497 000 1 208 200 214 500 -80 800 -566 900