Autodesk Inc. (ADSK)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 072 000 1 764 100 1 857 200 1 843 700 953 600
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 308 000 283 600 198 900 163 300 192 100
Należności w tys. USD 961 000 716 100 643 100 652 300 474 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 000 000 4 009 400 3 254 700 3 219 200 2 301 200
Wskaźnik płynności szybkiej 0,84 0,69 0,83 0,83 0,70

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 072 000K + $308 000K + $961 000K) ÷ $4 000 000K
= 0,84


Analiza porównawcza

2023