YETI Holdings Inc (YETI)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 234 741 312 189 253 283 72 515 80 051
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 33 321 29 584 17 686 19 644 12 211
Należności w tys. USD 79 446 109 530 65 417 82 688 59 328
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 409 040 403 713 287 759 170 312 187 338
Wskaźnik płynności szybkiej 0,85 1,12 1,17 1,03 0,81

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($234 741K + $33 321K + $79 446K) ÷ $409 040K
= 0,85


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
YETI Holdings Inc
YETI
0,85
Topgolf Callaway Brands Corp
MODG
0,46
Vista Outdoor Inc
VSTO
1,07