YETI Holdings Inc (YETI)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Rotacja zapasów 2,24 1,87 3,30 2,36 2,72
Rotacja należności 20,08 12,88 16,69 11,05 13,13
Rotacja zobowiązań 5,91 3,11 3,74 5,23 5,76
Rotacja kapitału pracującego 5,15 3,85 5,78 4,80 7,10

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Cykl zapasów dni 162,97 195,65 110,47 154,60 134,14
Cykl należności dni 18,18 28,33 21,87 33,03 27,80
Cykl zobowiązań dni 61,79 117,39 97,47 69,79 63,40

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 12,80 11,85 13,98 11,06 10,51
Rotacja aktywów razem 1,48 1,29 1,48 1,45 1,51