Wolverine World Wide, Inc. (WWW)

ROE

Obliczenia

2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 67 500 -137 700 125 900 192 600 300
Kapitał własny w tys. USD 629 600 561 400 766 700 986 000 949 600
ROE 10,72% -24,53% 16,42% 19,53% 0,03%

2021 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $67 500K ÷ $629 600K
= 10,72%


Analiza porównawcza

2021