Wolverine World Wide, Inc. (WWW)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 131 500 161 700 347 400 180 600 143 100
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 79 000 56 900 45 400 107 100 45 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 110 300 759 600 406 000 787 400 473 100
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,19 0,29 0,97 0,37 0,40

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($131 500K + $79 000K) ÷ $1 110 300K
= 0,19


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Wolverine World Wide, Inc.
WWW
0,19
Crocs Inc
CROX
0,35
Deckers Outdoor Corp.
DECK
1,71
Nike, Inc.
NKE
1,41
Steven Madden Ltd.
SHOO
1,02