Wolverine World Wide, Inc. (WWW)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(30 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 16 300 164 000 212 100 96 200 254 500
Aktywa razem w tys. USD 2 062 800 2 492 700 2 586 400 2 137 400 2 480 000
Operacyjny ROA 0,79% 6,58% 8,20% 4,50% 10,26%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $16 300K ÷ $2 062 800K
= 0,79%


Analiza porównawcza

2023