Wolverine World Wide, Inc. (WWW)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Rotacja zapasów 2,17 3,79 4,34 3,88 4,15
Rotacja należności 11,11 7,56 6,68 6,87 6,20
Rotacja zobowiązań 5,93 6,24 5,71 6,68 6,51
Rotacja kapitału pracującego 17,32 16,76 3,60 12,65 5,67

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Cykl zapasów dni 168,48 96,32 84,07 94,15 87,96
Cykl należności dni 32,86 48,31 54,68 53,17 58,88
Cykl zobowiązań dni 61,54 58,53 63,97 54,65 56,03

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 19,71 18,72 14,37 16,13 17,11
Rotacja aktywów razem 1,08 0,93 0,84 0,92 1,03