Wolverine World Wide, Inc. (WWW)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(30 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Zysk (strata) netto -40 300 -188 900 67 500 -137 700 125 900 192 600 300
Amortyzacja 35 100 34 600 33 200 32 800 32 700 31 500 37 200
Zmiana stanu należności -10 900 -77 900 51 300 -62 900 -30 000 89 900 8 000
Zmiana stanu zapasów -371 600 379 700 122 400 -105 100 30 600 40 900 -72 000
Zmiana stanu gotówki 47 500 -30 200 -185 700 166 800 37 500 -337 900 111 200
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 121 800 -178 900 86 800 309 100 222 600 97 500 202 700
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -14 600 -36 500 -17 600 -10 300 -34 400 -21 700 -32 400
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 171 600 54 600 -437 300 -6 100 -61 500 -22 200 -1 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -246 300 107 100 169 300 -154 000 -124 600 -404 500 -98 000