Wolverine World Wide, Inc. (WWW)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Zysk (strata) netto -188 900 67 500 -137 700 125 900 192 600 300
Amortyzacja 34 600 33 200 32 800 32 700 31 500 37 200
Zmiana stanu należności -77 900 51 300 -62 900 -30 000 89 900 8 000
Zmiana stanu zapasów 379 700 122 400 -105 100 30 600 40 900 -72 000
Zmiana stanu gotówki -30 200 -185 700 166 800 37 500 -337 900 111 200
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -178 900 86 800 309 100 222 600 97 500 202 700
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -36 500 -17 600 -10 300 -34 400 -21 700 -32 400
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 54 600 -437 300 -6 100 -61 500 -22 200 -1 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 107 100 169 300 -154 000 -124 600 -404 500 -98 000