Warner Bros. Discovery Inc (WBD)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 3 731 000 3 945 000 2 123 000 1 552 000 986 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 657 000 873 000 1 470 000 1 032 000 625 000
Należności w tys. USD 7 611 000 2 446 000 2 537 000 2 633 000 2 620 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 15 017 000 3 459 000 3 082 000 3 239 000 3 997 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,93 2,10 1,99 1,61 1,06

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($3 731 000K + $2 657 000K + $7 611 000K) ÷ $15 017 000K
= 0,93


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Warner Bros. Discovery Inc
WBD
0,93
Cable One Inc
CABO
1,42
Charter Communications Inc.
CHTR
0,33
Comcast Corp
CMCSA
0,78