Warner Bros. Discovery Inc (WBD)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 13 999 000 7 264 000 6 130 000 5 217 000 4 231 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 15 017 000 3 459 000 3 082 000 3 239 000 3 997 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,93 2,10 1,99 1,61 1,06

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $13 999 000K ÷ $15 017 000K
= 0,93


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
Warner Bros. Discovery Inc
WBD
0,93
Cable One Inc
CABO
1,42
Charter Communications Inc.
CHTR
0,33
Comcast Corp
CMCSA
0,78