Vicor Corp. (VICR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 227 633 211 908 84 668 70 557 44 230
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 6 708 6 756 7 096 3 460 3 616
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 49 093 40 513 29 930 35 998 28 036
Wskaźnik płynności gotówkowej 4,77 5,40 3,07 2,06 1,71

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($227 633K + $6 708K) ÷ $49 093K
= 4,77


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Vicor Corp.
VICR
4,77
Enersys
ENS
0,73
Ii-Vi Inc.
IIVI
2,13
KLA Corp.
KLAC
1,12
Rockwell Automation Inc
ROK
0,28