Vicor Corp. (VICR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 399 079 359 364 296 576 262 977 291 220 227 830
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 218 520 181 164 165 129 140 011 152 249 126 174
Zysk ze sprzedaży brutto 180 559 178 200 131 447 122 966 138 971 101 656
Koszty badań i rozwoju 60 594 53 114 50 916 46 588 44 286 44 924
Koszty ogólnego zarządu 86 264 69 484 63 163 62 557 62 224 58 092
Zysk operacyjny 33 701 55 602 17 368 13 821 32 461 -1 360
Koszty odsetek netto -1 313 -930 -95 -300 0 -124
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 28 687 56 805 18 461 14 887 32 933 -98
Podatek dochodowy 3 261 176 539 778 1 087 -356
Udziały niekontrolujące -20 4 12 11 121 91
Zysk (strata) netto 25 446 56 625 17 910 14 098 31 725 167