Vicor Corp. (VICR)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 181 164 165 129 140 011 152 249 126 174
Zapasy w tys. USD 67 322 57 269 49 187 47 370 36 499
Rotacja zapasów 2,69 2,88 2,85 3,21 3,46

2021 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $181 164K ÷ $67 322K
= 2,69


Analiza porównawcza

2021