United Parcel Service, Inc. (UPS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 7 595 000 10 593 000 6 316 000 5 741 000 5 035 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 039 000 1 800 000 1 953 000 1 810 000 2 217 000
Należności w tys. USD 12 583 000 12 541 000 10 750 000 9 552 000 8 958 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 18 140 000 17 569 000 17 016 000 15 413 000 14 087 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,22 1,42 1,12 1,11 1,15

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($7 595 000K + $2 039 000K + $12 583 000K) ÷ $18 140 000K
= 1,22


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
United Parcel Service, Inc.
UPS
1,22
Fedex Corp
FDX
1,33