United Parcel Service, Inc. (UPS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 10 593 000 6 316 000 5 741 000 5 035 000 4 069 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 800 000 1 953 000 1 810 000 2 217 000 2 706 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 17 569 000 17 016 000 15 413 000 14 087 000 12 708 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,71 0,49 0,49 0,51 0,53

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($10 593 000K + $1 800 000K) ÷ $17 569 000K
= 0,71


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
United Parcel Service, Inc.
UPS
0,71
Fedex Corp
FDX
0,55