United Parcel Service, Inc. (UPS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 6 072 000 7 595 000 10 593 000 6 316 000 5 741 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 125 000 2 039 000 1 800 000 1 953 000 1 810 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 17 676 000 18 140 000 17 569 000 17 016 000 15 413 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,46 0,53 0,71 0,49 0,49

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($6 072 000K + $2 125 000K) ÷ $17 676 000K
= 0,46


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
United Parcel Service, Inc.
UPS
0,46
Fedex Corp
FDX
0,58