Union Pacific Corp. (UNP)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 766 000 830 000 1 079 000 1 019 000 1 313 000 834 000 955 000 1 006 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 343 000 354 000 296 000 291 000 246 000 300 000 237 000 183 000
Należności w tys. USD 1 934 000 1 826 000 1 955 000 1 891 000 2 052 000 2 052 000 1 958 000 1 722 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 304 000 5 249 000 6 209 000 5 520 000 5 712 000 6 002 000 5 462 000 5 744 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,57 0,57 0,54 0,58 0,63 0,53 0,58 0,51

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($766 000K + $343 000K + $1 934 000K) ÷ $5 304 000K
= 0,57


Analiza porównawcza

2023/Q3

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Union Pacific Corp.
UNP
0,57
CSX Corp.
CSX
1,00
Norfolk Southern Corp.
NSC
0,97