Union Pacific Corp. (UNP)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 071 000 1 019 000 1 006 000 1 859 000 891 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 261 000 291 000 183 000 212 000 222 000
Należności w tys. USD 2 073 000 1 891 000 1 722 000 1 505 000 1 595 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 106 000 5 520 000 5 744 000 4 173 000 4 351 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,67 0,58 0,51 0,86 0,62

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 071 000K + $261 000K + $2 073 000K) ÷ $5 106 000K
= 0,67


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Union Pacific Corp.
UNP
0,67
CSX Corp.
CSX
0,91
Norfolk Southern Corp.
NSC
1,14