Union Pacific Corp. (UNP)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 019 000 2 012 000 1 859 000 891 000 1 333 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 291 000 366 000 212 000 222 000 333 000
Należności w tys. USD 1 891 000 3 444 000 1 505 000 1 595 000 1 755 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 520 000 11 488 000 4 173 000 4 351 000 4 626 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,58 0,51 0,86 0,62 0,74

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 019 000K + $291 000K + $1 891 000K) ÷ $5 520 000K
= 0,58


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Union Pacific Corp.
UNP
0,58
CSX Corp.
CSX
1,42
Norfolk Southern Corp.
NSC
0,66