Tesla Inc (TSLA)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 22 185 000 35 414 000 19 384 000 6 268 000 3 685 620
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 941 000 3 446 000 1 346 000 713 000 365 671
Należności w tys. USD 2 952 000 3 826 000 1 886 000 1 324 000 949 022
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 26 709 000 39 410 000 14 248 000 10 667 000 9 992 140
Wskaźnik płynności szybkiej 1,05 1,08 1,59 0,78 0,50

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($22 185 000K + $2 941 000K + $2 952 000K) ÷ $26 709 000K
= 1,05


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Tesla Inc
TSLA
1,05
Ford Motor Co.
F
0,32
General Motors Company
GM
0,62