Tesla Inc (TSLA)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 35 414 000 19 384 000 6 268 000 3 685 620 3 367 910
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 446 000 1 346 000 713 000 365 671 268 365
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 39 410 000 14 248 000 10 667 000 9 992 140 7 674 670
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,99 1,45 0,65 0,41 0,47

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($35 414 000K + $3 446 000K) ÷ $39 410 000K
= 0,99


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Tesla Inc
TSLA
0,99
Ford Motor Co.
F
0,26
General Motors Company
GM
0,63