Tri Pointe Homes Inc. (TPH)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 3 162 660 2 948 544 2 935 055 2 969 448 2 983 820 2 876 184 2 763 939 2 599 658
Zobowiązania handlowe w tys. USD 62 324 64 109 112 942 76 015 84 854 119 699 141 143 118 904
Rotacja zobowiązań 50,75 45,99 25,99 39,06 35,16 24,03 19,58 21,86

2022/Q4 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zobowiązania handlowe
= $3 162 660K ÷ $62 324K
= 50,75


Analiza porównawcza

2022/Q4