Tri Pointe Homes Inc. (TPH)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 3 162 660 2 983 820 2 527 230 2 470 420 2 562 330
Zobowiązania handlowe w tys. USD 62 324 84 854 79 690 66 120 81 313
Rotacja zobowiązań 50,75 35,16 31,71 37,36 31,51

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $3 162 660K ÷ $62 324K
= 50,75


Analiza porównawcza

2022