Tri Pointe Homes Inc. (TPH)

ROE

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 343 702 576 060 469 267 282 207 207 187
Kapitał własny w tys. USD 3 010 960 2 832 390 2 447 620 2 232 540 2 186 530
ROE 11,42% 20,34% 19,17% 12,64% 9,48%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $343 702K ÷ $3 010 960K
= 11,42%


Analiza porównawcza

2023