Tri Pointe Homes Inc. (TPH)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 576 060 469 267 282 207 207 187 269 911
Kapitał własny w tys. USD 2 832 390 2 447 620 2 232 540 2 186 530 2 056 920
ROE 20,34% 19,17% 12,64% 9,48% 13,12%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $576 060K ÷ $2 832 390K
= 20,34%


Analiza porównawcza

2022