Tri Pointe Homes Inc. (TPH)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 576 060 469 267 282 207 207 187 269 911
Aktywa razem w tys. USD 4 719 940 4 336 220 4 021 980 3 858 690 3 884 200
ROA 12,20% 10,82% 7,02% 5,37% 6,95%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $576 060K ÷ $4 719 940K
= 12,20%


Analiza porównawcza

2022