Tri Pointe Homes Inc. (TPH)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 348 530 3 982 240 3 260 450 3 083 020 3 262 750
Należności w tys. USD 169 449 116 996 63 551 69 276 51 592
Rotacja należności 25,66 34,04 51,30 44,50 63,24

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $4 348 530K ÷ $169 449K
= 25,66


Analiza porównawcza

2022