Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022/Q2
(2 lip 2022)
2022/Q1
(2 kwi 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(2 paź 2021)
2021/Q2
(3 lip 2021)
2021/Q1
(3 kwi 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(26 wrz 2020)
Rotacja zapasów 4,03 3,87 3,88 3,90 4,03 4,01 4,02 3,92
Rotacja należności 5,53 5,21 4,92 7,03 6,99 6,46 5,61 5,49
Rotacja zobowiązań 8,84 7,96 6,83 8,31 8,88 8,12 7,45 8,82
Rotacja kapitału pracującego 6,03 6,13 5,87 2,30 3,10 3,36 2,76 2,37

Średnia liczba dni

2022/Q2
(2 lip 2022)
2022/Q1
(2 kwi 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(2 paź 2021)
2021/Q2
(3 lip 2021)
2021/Q1
(3 kwi 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(26 wrz 2020)
Cykl zapasów dni 90,53 94,27 94,19 93,66 90,61 90,97 90,70 93,09
Cykl należności dni 66,02 70,02 74,25 51,93 52,25 56,48 65,04 66,42
Cykl zobowiązań dni 41,30 45,85 53,46 43,93 41,10 44,96 48,96 41,40

Długoterminowe

2022/Q2
(2 lip 2022)
2022/Q1
(2 kwi 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(2 paź 2021)
2021/Q2
(3 lip 2021)
2021/Q1
(3 kwi 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(26 wrz 2020)
Rotacja aktywów trwałych 5,02 4,87 4,71 5,54 5,83 5,85 5,45 5,50
Rotacja aktywów razem 0,47 0,44 0,41 0,53 0,57 0,54 0,47 0,44