Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 6 950 000 7 725 000 6 375 000 3 696 000 2 938 000 2 225 000
Amortyzacja 3 381 000 2 592 000 2 325 000 2 277 000 2 267 000 2 033 000
Zmiana stanu należności 138 000 2 236 000 1 392 000 213 000 257 000 830 500
Zmiana stanu zapasów 583 000 1 022 000 659 000 365 000 34 000 757 700
Zmiana stanu gotówki 4 047 000 -5 848 000 7 926 000 296 000 768 000 548 800
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 9 154 000 9 312 000 8 289 000 4 973 000 4 543 000 4 005 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -2 243 000 -2 523 000 -1 474 000 -926 000 -758 000 -508 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 159 000 -21 932 000 -1 510 000 -1 487 000 -1 253 000 -7 729 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 810 000 6 581 000 959 000 -3 118 000 -2 237 000 3 854 000