Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 5 995 000 6 950 000 7 725 000 6 375 000 3 696 000 2 938 000 2 225 000
Amortyzacja 3 406 000 3 381 000 2 592 000 2 325 000 2 277 000 2 267 000 2 033 000
Zmiana stanu należności 106 000 138 000 2 236 000 1 392 000 213 000 257 000 830 500
Zmiana stanu zapasów -546 000 583 000 1 022 000 659 000 365 000 34 000 757 700
Zmiana stanu gotówki -447 000 4 047 000 -5 848 000 7 926 000 296 000 768 000 548 800
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 8 406 000 9 154 000 9 312 000 8 289 000 4 973 000 4 543 000 4 005 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 479 000 -2 243 000 -2 523 000 -1 474 000 -926 000 -758 000 -508 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -5 142 000 -2 159 000 -21 932 000 -1 510 000 -1 487 000 -1 253 000 -7 729 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -3 622 000 -2 810 000 6 581 000 959 000 -3 118 000 -2 237 000 3 854 000