Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 8 077 000 8 524 000 4 477 000 10 325 000 2 399 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 203 000 2 956 000 2 608 000 1 862 000 1 775 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 14 012 000 17 010 000 13 436 000 10 304 000 6 197 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,81 0,67 0,53 1,18 0,67

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($8 077 000K + $3 203 000K) ÷ $14 012 000K
= 0,81


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Thermo Fisher Scientific Inc.
TMO
0,81
Movado Group, Inc.
MOV
1,94
Rockwell Automation Inc
ROK
0,40
Trimble Inc
TRMB
0,26