Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 20 113 000 21 957 000 11 893 000 10 625 000 9 421 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 13 436 000 10 304 000 6 197 000 6 147 000 7 048 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,50 2,13 1,92 1,73 1,34

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $20 113 000K ÷ $13 436 000K
= 1,50


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
Thermo Fisher Scientific Inc.
TMO
1,50
Agilent Technologies Inc.
A
2,22
Neogenomics Inc.
NEO
7,81
Sotera Health Co
SHC
2,15