Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 25 229 000 20 113 000 21 957 000 11 893 000 10 625 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 17 010 000 13 436 000 10 304 000 6 197 000 6 147 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,48 1,50 2,13 1,92 1,73

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $25 229 000K ÷ $17 010 000K
= 1,48


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
Thermo Fisher Scientific Inc.
TMO
1,48
Movado Group, Inc.
MOV
3,98
Rockwell Automation Inc
ROK
1,01
Trimble Inc
TRMB
1,04