Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 4 477 000 10 325 000 2 399 000 2 103 000 1 335 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 608 000 1 862 000 1 775 000 1 381 000 1 236 000
Należności w tys. USD 7 977 000 5 741 000 4 349 000 4 136 000 3 879 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 13 436 000 10 304 000 6 197 000 6 147 000 7 048 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,12 1,74 1,38 1,24 0,92

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($4 477 000K + $2 608 000K + $7 977 000K) ÷ $13 436 000K
= 1,12


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Thermo Fisher Scientific Inc.
TMO
1,12
Neogenomics Inc.
NEO
7,43
Sotera Health Co
SHC
1,81