Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 8 077 000 8 524 000 4 477 000 10 325 000 2 399 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 203 000 2 956 000 2 608 000 1 862 000 1 775 000
Należności w tys. USD 8 221 000 8 115 000 7 977 000 5 741 000 4 349 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 14 012 000 17 010 000 13 436 000 10 304 000 6 197 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,39 1,15 1,12 1,74 1,38

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($8 077 000K + $3 203 000K + $8 221 000K) ÷ $14 012 000K
= 1,39


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Thermo Fisher Scientific Inc.
TMO
1,39
Movado Group, Inc.
MOV
2,68
Rockwell Automation Inc
ROK
1,04
Trimble Inc
TRMB
0,64