Telephone And Data Systems, Inc. (TDS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 360 000 442 000 466 000 549 000 367 000 725 000 385 000 1 045 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 160 000 151 000 160 000 171 000 164 000 160 000 158 000 167 000
Należności w tys. USD 1 240 000 1 241 000 1 212 000 1 181 000 1 335 000 1 270 000 1 259 000 1 285 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 514 000 1 409 000 1 234 000 1 115 000 1 180 000 1 288 000 986 000 963 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,16 1,30 1,49 1,70 1,58 1,67 1,83 2,59

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($360 000K + $160 000K + $1 240 000K) ÷ $1 514 000K
= 1,16


Analiza porównawcza

2022/Q4

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Telephone And Data Systems, Inc.
TDS
1,16
Shenandoah Telecommunications Co.
SHEN
1,10
T-Mobile US Inc
TMUS
0,69