Telephone And Data Systems, Inc. (TDS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 236 000 360 000 367 000 1 432 000 465 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 138 000 160 000 164 000 141 000 127 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 184 000 1 514 000 1 180 000 1 153 000 962 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,32 0,34 0,45 1,36 0,62

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($236 000K + $138 000K) ÷ $1 184 000K
= 0,32


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Telephone And Data Systems, Inc.
TDS
0,32
Shenandoah Telecommunications Co.
SHEN
1,54
T-Mobile US Inc
TMUS
0,39