Telephone And Data Systems, Inc. (TDS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 367 000 1 432 000 465 000 938 000 719 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 164 000 141 000 127 000 131 000 139 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 180 000 1 153 000 962 000 879 000 918 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,45 1,36 0,62 1,22 0,93

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($367 000K + $164 000K) ÷ $1 180 000K
= 0,45


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Telephone And Data Systems, Inc.
TDS
0,45
Shenandoah Telecommunications Co.
SHEN
1,68
T-Mobile US Inc
TMUS
0,40