Telephone And Data Systems, Inc. (TDS)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 2 028 000 2 044 000 3 026 000 1 921 000 2 330 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 514 000 1 180 000 1 153 000 962 000 879 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,34 1,73 2,62 2,00 2,65

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $2 028 000K ÷ $1 514 000K
= 1,34


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
Telephone And Data Systems, Inc.
TDS
1,34
Shenandoah Telecommunications Co.
SHEN
1,33
T-Mobile US Inc
TMUS
0,77