Telephone And Data Systems, Inc. (TDS)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Rotacja zapasów 11,22 13,20 11,69 9,58 9,57 10,21 11,64 13,37
Rotacja należności 4,79 4,80 4,78 4,53 4,37 4,37 4,43 4,51
Rotacja zobowiązań 6,48 4,34 6,94 7,49 5,07 5,09 5,60 6,34
Rotacja kapitału pracującego 10,84 14,75 11,37 7,97 10,53 8,02 6,57 5,49

Średnia liczba dni

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Cykl zapasów dni 32,53 27,65 31,22 38,10 38,14 35,73 31,35 27,30
Cykl należności dni 76,25 76,02 76,31 80,49 83,61 83,45 82,47 80,94
Cykl zobowiązań dni 56,30 84,03 52,62 48,72 72,00 71,75 65,20 57,57

Długoterminowe

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Rotacja aktywów trwałych 1,02 1,04 1,08 1,11 1,14 1,17 1,18 1,21
Rotacja aktywów razem 0,37 0,36 0,37 0,37 0,37 0,37 0,38 0,38