Telephone And Data Systems, Inc. (TDS)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Rotacja zapasów 9,57 10,21 11,64 13,37 13,89 17,39 13,02 16,60
Rotacja należności 4,37 4,37 4,43 4,51 3,99 4,20 4,23 4,11
Rotacja zobowiązań 5,07 5,09 5,60 6,34 5,14 5,30 6,58 6,69
Rotacja kapitału pracującego 10,53 8,02 6,57 5,49 6,17 5,29 5,30 3,15

Średnia liczba dni

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Cykl zapasów dni 38,14 35,73 31,35 27,30 26,28 20,98 28,04 21,99
Cykl należności dni 83,61 83,45 82,47 80,94 91,44 86,90 86,22 88,80
Cykl zobowiązań dni 72,00 71,75 65,20 57,57 71,02 68,86 55,49 54,59

Długoterminowe

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Rotacja aktywów trwałych 1,14 1,17 1,18 1,21 1,22 1,30 1,34 1,34
Rotacja aktywów razem 0,37 0,37 0,38 0,38 0,39 0,40 0,42 0,39