Skechers U S A, Inc. (SKX)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 615 733 796 283 1 471 590 936 913 972 266
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 278 201 292 127 166 962 113 580 79 018
Należności w tys. USD 934 323 812 836 689 022 699 235 557 596
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 613 040 1 445 580 1 212 710 1 238 230 850 222
Wskaźnik płynności szybkiej 1,13 1,32 1,92 1,41 1,89

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($615 733K + $278 201K + $934 323K) ÷ $1 613 040K
= 1,13


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Skechers U S A, Inc.
SKX
1,13
Caleres Inc
CAL
0,26