Skechers U S A, Inc. (SKX)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 3 646 270 3 372 240 3 344 350 2 819 590 2 472 140
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 613 040 1 445 580 1 212 710 1 238 230 850 222
Wskaźnik płynności bieżącej 2,26 2,33 2,76 2,28 2,91

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $3 646 270K ÷ $1 613 040K
= 2,26


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
Skechers U S A, Inc.
SKX
2,26
Caleres Inc
CAL
0,91