Skechers U S A, Inc. (SKX)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 615 733 796 283 1 471 590 936 913 972 266
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 278 201 292 127 166 962 113 580 79 018
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 613 040 1 445 580 1 212 710 1 238 230 850 222
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,55 0,75 1,35 0,85 1,24

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($615 733K + $278 201K) ÷ $1 613 040K
= 0,55


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Skechers U S A, Inc.
SKX
0,55
Caleres Inc
CAL
0,11