Stepan Co. (SCL)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 173 750 165 686 194 585 236 041 159 186 105 268 127 053 150 692
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 31 607 33 261 33 320 32 933 29 102 29 435 30 984 31 250
Należności w tys. USD 436 914 476 198 518 750 504 474 419 542 413 576 391 730 380 649
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 670 649 603 245 638 228 611 062 500 476 491 065 464 501 464 089
Wskaźnik płynności szybkiej 0,96 1,12 1,17 1,27 1,21 1,12 1,18 1,21

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($173 750K + $31 607K + $436 914K) ÷ $670 649K
= 0,96


Analiza porównawcza

2022/Q4

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Stepan Co.
SCL
0,96
Cabot Corp.
CBT
1,11
Koppers Holdings Inc
KOP
0,87