Stepan Co. (SCL)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 129 823 105 508 133 929 126 956 173 750 165 686 194 585 236 041
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 34 452 41 164 41 433 40 921 31 607 33 261 33 320 32 933
Należności w tys. USD 422 050 418 218 423 399 470 275 436 914 476 198 518 750 504 474
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 607 870 582 077 642 037 662 744 670 649 603 245 638 228 611 062
Wskaźnik płynności szybkiej 0,96 0,97 0,93 0,96 0,96 1,12 1,17 1,27

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($129 823K + $34 452K + $422 050K) ÷ $607 870K
= 0,96


Analiza porównawcza

2023/Q4

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Stepan Co.
SCL
0,96
Cabot Corp.
CBT
1,30
Koppers Holdings Inc
KOP
0,93