Stepan Co. (SCL)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 129 823 173 750 159 186 349 938 315 383
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 34 452 31 607 29 102 35 612 22 918
Należności w tys. USD 422 050 436 914 419 542 301 318 276 841
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 607 870 670 649 500 476 416 554 339 114
Wskaźnik płynności szybkiej 0,96 0,96 1,21 1,65 1,81

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($129 823K + $34 452K + $422 050K) ÷ $607 870K
= 0,96


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Stepan Co.
SCL
0,96
Cabot Corp.
CBT
1,27
Koppers Holdings Inc
KOP
0,93