Stepan Co. (SCL)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 173 750 159 186 349 938 315 383 300 194
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 31 607 29 102 35 612 22 918 22 146
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 670 649 500 476 416 554 339 114 338 582
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,31 0,38 0,93 1,00 0,95

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($173 750K + $31 607K) ÷ $670 649K
= 0,31


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Stepan Co.
SCL
0,31
Cabot Corp.
CBT
0,29
Koppers Holdings Inc
KOP
0,20