Stepan Co. (SCL)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 129 823 173 750 159 186 349 938 315 383
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 34 452 31 607 29 102 35 612 22 918
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 607 870 670 649 500 476 416 554 339 114
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,27 0,31 0,38 0,93 1,00

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($129 823K + $34 452K) ÷ $607 870K
= 0,27


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Stepan Co.
SCL
0,27
Cabot Corp.
CBT
0,42
Koppers Holdings Inc
KOP
0,31